Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

14. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

A.

På baggrund af henvendelse fra Henry Jeppesen og Preben Troelsen oplyste formanden, at han har kontaktet formanden for Teknik- & Miljøudvalget for at drøfte de rejste problemerne med at nå over for grønt lys i krydset Nørregade/Nygade. Da det viser sig, at problemet også består i, at borgerne skal benytte trykknap for at få grønt lys, kontakter formanden på ny Teknik- & Miljøudvalgsformanden. Rådet vil blive orienteret om resultatet heraf.

 

B.

Ældrerådet drøftede muligheden af at orientere mere om relevante ting indenfor ældreområdet på hjemmesiden (under "Ældrerådet"). Dette afventer dog Herning Kommunes nye hjemmeside. Rådet kontakter Lotte Mikkelsen for at aftale en procedure i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Beslutning