Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

113. Opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-144-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 2. september 2014 blev der afholdt fællesmøde med repræsentanter fra de 4 seniorråd.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering af fællesmødet med hensyn til indhold og udbytte.

Der ønskes en drøftelse af eventuelle tiltag på baggrund af mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fællesmødet evalueres.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen stillede spørgsmål i forhold til forløbet af mødet.

Leif foreslog at de 4 seniorråd arbejder videre med hjemmehjælpskommisionens anbefalinger eller inviterer demenskoodinatoreren for at orientere om indsatsen på området - evt. de 4 seniorråd i fællesskab. Det kan også være et tema til næste fællesmødet med Ældrerådet.

Returmeldinger fra de 4 seniorråd på næste møde.

Temaer til næste års fællesmøde kunne også være Demens.

 

Plejetestamente (en beskrivelse af ønsker, hvis man ikke længere er i stand til at give udtryk for det) drøftes på mødet mellem LIs Bukholt og Leif eller på mødet med formand, næstformand, udvalgsformand og direktør.

Bilag

  • Referat fra møde den 2. september 2014.