Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

114. Undersøgelse om digital kommunikation

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Undersøgelse om digital kommunikation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd og Ældreforum har iværksat en undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere.

 

Fra Ældrerådet i Herning Kommune har 5 medlemmer deltaget i undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På mødet vil spørgeskemaet blive gennemgået i plenum for at synliggøre, hvilke spørgsmål der kan opstå undervejs.

Indstilling

Formanden indstiller,

at spørgeskemaet gennemgåes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Spørgsekemaet gennemgået og de relevante svar blev fundet.

Ældrerådet udtrykte stor tilfredshed og tilgængelighed for kommunens hjemmeside.

Bilag

  • Spørgsmål fra spørgeskemaet i undersøgelsen