Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

115. Forslag til mødeplan 2015

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2015.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2015:

Onsdag den 21. januar 2015

Onsdag den 25. februar 2015

Onsdag den 18. marts 2015

Onsdag den 15. april 2015

Onsdag den 20. maj 2015

Onsdag den 10. juni 2015

Onsdag den 19. august 2015

Onsdag den 16. september 2015

Onsdag den 21. oktober 2015

Onsdag den 11. november 2015

Onsdag den 16. december 2015

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødedatoerne for 2015 fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning

Datoerne godkendt.

 

Prøvesmagning fra Madservice Herning gennemføres som afslutning på mødet den 25. februar 2015.