Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

120. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels Hedegaard spurgte til økoniomien i forhold til anskaffelse og opdatering af computere for ældre borgere i forhold til digital selvbetjening. Leif henviste til borgernes netværk og forskellige steder, der afholder it-kurser.

Der er også mulighed for fritagelse for digital post.

 

Leif har ikke fået respons på sit seneste læserbrev.

 

Niels Hedegaard forespurgte om Cool Beans var en mulighed på plejehjem for at inddrage beboerne. Cool Beans er et madprojekt, hvor børn lærer at tilberede og spise ordentlig mad af sæsonens råvarer. Projektet har fokus på både sundhed, madglæde, kammeratskab, nysgerrighed og inklusion.