Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

117. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik Jensen oplyste, at gruppen Herning C snart afholder møde. Der skal blandt andet prøvekøres med kørestole i gågaden.

 

Henry Jeppsen har fået en henvendelse om, at opkørslen for kørestole er for stejl ved Stof og Stil på Torvet i Herning. Svend Erik tager det med i gruppen Herning C.

 

Hans Ejnar Juulsen har fået ny henvendselse om perronerne i Vildbjerg og Aulum. Der er tidligere givet afslag fra Banedanmark, idet de henviser til at udbedringen afventer renovering. Hans Ejnar har fået forslag om etablering af rampe eller niveauudligning. Teknik og Miljø kontaktes igen for at lave de 2 ramper. Hans Ejnar laver udkast til brev med tegning og overslag. Punktet drøftes på næste møde i Ældrerådet.