Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

116. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Brochure om Ældrerådet i Vesthimmerland kommune blev uddelt.

 

Der er afholdt møde den 3. november med firmaet, som skal lave vores brochure. Udkast er klar til mødet i december. Folderen forventes klar omkring 1. januar 2015.

Oplagget på 2.500 stk. er gratis. Pris for 10.000 stk. er ca. 17.000 kr.

Der er eventuelt mulighed for lavere pris - hvis vi ikke skal have nye billeder.

Endnu uafklaret.

 

Møde i Vingsted den 12. november, hvor Peter, Jens-Henry, Niels, Svend-Erik og Leif deltager.

Der er afgang kl. 8.45 fra Markedspladsen. Niels kører - Peter hentes i Lind.

Leif kører selv.

 

Leif orienterede om et brev fra en tamilsk borger. Leif har haft ringet til vedkommende. Brevet er nu oversat i forvaltningen og Leif svarer, at Ældrerådet ikke kan behandle enkeltsager.