Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

14. Repræsentantskabsmøde 2020

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til Repræsentantskabsmøde den 27. april og til konference den 28. april 2020 på Hotel Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd holdes den 27. april 2020 fra kl. 10-17.

 

Emnet og programmet for konferencen den 28. april 2020 meldes ud senere.

 

Pris for repræsentantskabsmøde, konferece, festmiddag og overnatning er 3.445 kr. pr. deltager.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende 8 medlemmer tilmeldes repræsentantskabsmøde og konference:

Inge, Karen, Angela, Jens Henry, Hanne K, Niels, Bodil og Hans-Ejner.

 

Mads er 1. reserve.

Seminarer fordeles ved tilmelding.

Bilag

  • Indkaldelse til DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 2020
  • Final_antal stemmeberettigede repræsentanter 2020.pdf