Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

13. Orientering til Ældrerådet om omsorgstandpleje

Sagsnr.: 29.15.12-G01-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering til Ældrerådet om omsorgstandpleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tandlæge Lisbeth Bønlykke Pedersen og Chef for visitationen Birgitte Nystrup Andersen vil orientere Ældrerådet om omsorgstandpleje i Herning Kommune.

 

Orienteringen vil indeholde information om målgruppe, visitationskriterier og visitationsprocedurer. Orienteringen vil også indeholde information om tilbuddets organisering. Herudover vil der blive orienteret om, hvordan behandlingen foregår i praksis og borgerens betalingsforpligtelse.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Der sker automatisk tilmelding til Omsorgstandplejen, når man flytter i plejebolig, hvis det ønskes.

Der er pt 350 tilmeldt ordningen.

Omsorgstandplejen underviser på plejecentrene i projektet "Sammen bevare vi tænder". På sigt skal dette også omfatte hjemmeplejen.