Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

18. Orientering om Det danske Madhus

Sagsnr.: 27.36.24-G01-1-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Det danske Madhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det danske Madhus har tilbudt at komme og give en orientering om deres produkter.

Sagsfremstilling

På mødet vil Det danske Madhus orientere om, hvad borgerne får tilbudt, hvis de vælger dem som leverandør af madservice.

På mødet vil Ældreråets medlemmer kunne smage på deres produkter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

I uge 5 var der 87 borgere i Herning Kommune som fik leveret mad fra Det Danske Madhus.

 

Der var stor tilfredshed med smagsprøverne.

Bilag

  • Statistik fra Det danske Madhus