Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

16. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans-Ejner oplyste at Ældrerådets temadag holdes efter samme koncept og på samme sted som i 2019. Der arbejdes på et indlæg fra provst Anders Bonde.