Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

15. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans-Ejner deltog den 20. januar i møde i Regionsældrerådet. Referat fra mødet er udsendt til Ældrerådets medlemmer.

 

Inge oplyste at brugerpårørenderådet på Sandfeldtgården efterlyste plejehjemspladser i oplandet, som nævnt i budgetforliget.

 

Bodil og Hans Ejner vil på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard drøfte placeringen af plejecenter i Gødstrup.

 

Jens Henry orienterede om møde angående nybyggeri for ældre på Holing Engpark. Han meldte sig til at indgå i en arbejdsgruppe om det videre arbejde.

 

Mads spurgte om sagen omkring buskort. Bodil oplyste at hun har kontakt til Joan Hansen.

 

Hans-Ejner oplyste, at Seniorråd Nord har haft besøg af Jane Andersen, som orienterede om rekruttering. Ældrerådet vil senere få en orientering om emnet.

 

Bodil oplyste, at der holdes fællesmøde med repræsentanter for de 4 seniorråd den 23. marts 2020, kl. 9.30.