Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

12. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 15. januar har Bodil haft kontakt med Det Danske Madhus, om at komme på dette møde for at orienterer om deres produkter.

 

Den 16. januar, kontakt til Teknik og Miljø i forhold til evaluering af bybusserne. Fik oplyst, at evaluering vil ske efter 2 år. Fik oplyst, at der bliver lavet passager-optælling hver dag.
Bodil oplyste at bus 150 ikke er en lavtrinsbus. Det blev dog oplyst fra Teknik og Miljø, at der nu er indsat lavtrinsbus. Der følges op ved henvendelse til Fuglsangsø Centret.

 

Den 22. januar møde med Cityforeningen angående arrangement for ældre på Torvet. Der arbejdes på, at det bliver det 14. juli, samt en gang i august.

 

Den 28. januar afsluttende møde i projekt "Kom godt hjem". Der holdes afslutningskonference den 6. februar. Her vil en pixiudgave af den samlede rapport, samt tidshorisonten for udskrivningssamtaler blive drøftet.

 

Den 3. februar, modtaget spørgsmål fra Regionsældrerådet omkring sundhedsreformen.

 

Den 3. februar har Bodil og Hans Ejner modtaget dagsorden til møde med Ældresagen, datoen er dog flyttet.

 

Den 4. februar deltog Bodil og Hans Ejner i møde i Ringkøbing med ældrerådene fra Ringkøring-Skjern og Ikast-Brande.

 

Den 5. februar Bodil og Hans-Ejner har holdt møde med Anne Ramsgaard. Hun oplyser, at der arbejdes på en oversigt over puljemidler.

Projekt Elderlearn vil blive fremlagt på næste møde i Ældrerådet. Den digitale platform, Boblberg, vil blive fremlagt på et kommende møde.

Orientering om rekruttering i hjemmeplejen vil også ske på et kommende møde.

Det lokale køkken, herunder diætmad, vil orientere Ældrerådet på et kommende møde.