Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 17. december 2012
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådets håndtering af henvendelse fra medarbejder i hjemmeplejen

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 10. oktober 2012 fik Ældrerådet en orientering fra formanden om en skrivelse fra en medarbejder i hjemmeplejen. Skrivelsen var ikke sendt til formanden, som nævnt i Herning Folkeblad. Formanden fik efter omtalen i avisen en kopi af skrivelsen. Ældrerådet ønskede en redegørelsen fra forvaltningen på mødet den 14. november 2012.

På mødet den 14. november 2012 blev punktet efterspurgt på dagsordenen. Formanden oreinterede om, at han på møde med Ældrechefen havde drøftet henvendelsen. Der var her enighed om, at henvendelse er en personalesag.

Dette blev på mødet den 14. november 2012 bekræftet af Lis Bukholt, som samtidig orientede om, at der var iværksat initiativer i personalegruppen for at afklare problemerne omtalt i skrivelsen.

Sagsfremstilling

Den 21. november 2012 sender Henry Jeppesen en skrivelse til samtlige medlemmer af Ældrerådet vedrørende sagsbehandlingen i Ældrerådet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at skrivelsen fra Henry Jeppsesen drøftes.

Beslutning

Sagen drøftet og afsluttet.

 

Efterfølgende fremkom forslag om, at mødet i februar afholdes på et plejecenter, hvor en distriktsleder vil orientere om organiseringen af arbejdet døgnet rundt - både på plejehjem og i området.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-208-09 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådets økonomi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådets budget var oprindeligt 84.000 kr. i 2012. Social- og Sundhedsvalget vedtog i møde den 7. december 2011 at forhøje budgettet til 114.000 kr. Der er ikke overført midler fra 2011.

 

Pr. den 28. november 2012 er der forbrugt 68.794,77 kr.

 

Der er udbetalt diæter til og med oktober måned.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd har den 26. november 2012 sendt en orientering om valg til betyrelsen i Danske Ældreråd.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd skal have valgt et bestyrelsesmedlem og 2 stedfortrædere.

 

Ældrerådet har mulighed for at anmelde en kandidat til posten som bestyrelsesmedlem eller stedfortræder i Danske Ældreråds bestyrelse - fristen er den 31. januar 2013.

Indstilling

Formanden indstiller,

at det drøftes om Ældrerådet ønsker at anmelde en kandidat til valget.

Beslutning

Ingen kandidater herfra.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Drøftelse om afholdelse af temadag i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På Ældrerådets møde den 14. november blev det aftalt at drøfte afholdelse af temadag i 2013.

 

Herunder drøftelse af tidspunkt, indlæg, økonomi m.v.

Indstilling

Formanden indstiller,

at afholdelse af temadag i 2013 drøftes.

Beslutning

Det var enighed om, at arbejdsgruppen fortsætter med temadagsarbejdet.

 

Der var enighed om følgende:

Sted: Kommunalt sted.

Tid (længde på temadagen): Samme niveau som i 2012.

Entre: Som tidligere 100 kr.

Indlægsholder udefra: En "kendis" - arbjedsgruppen kommer med forslag.

Underholdning: Musikalsk indslag.

Maden: Gode tilbagemeldinger.

Pausemusik: Som sidst.

Lokaliteter: Gode tilbagemeldinger - for stort til projektor. Tjek teleslynge.

Økonomi: Skal hænge sammen.

 

Der afholdes møde i arbejdsgruppen primo 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden har fået en henvendelse fra Seniorråd Vest - Ellen Birkkjær om antallet af fodterapeuter i Herning Kommune. Formanden har sendt et svar til hende om, at det er regionen, der bestemmer antallet af autoriserede fodterapeuter - altså ikke Herning Kommune.

På et kommende møde vil Ældrerådet få en orientering om licitation i forhold til fodpleje samt om muligheden for tilskud til fodpleje ved såvel autoriserede som ikke-autoriserede fodterapeuter.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henry Jeppesen nævnte sager fra forrige møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Flere af sagerne vil blive sendt til høring i Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Fremover vil formand og sekretær vurdere, hvad der skal uddeles på møderne. Dog vil kurser, temadage og nyhedsbreve altid blive uddelt.

 

Henry Jeppesen ønsker at få tilsendt materiale fra Danske Ældreråd pr. mail.

 

Der afleveres en vingave til Henny Højland i forbindelse med rund fødselsdag.

 

Udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaaard, direktør Søren Christensen samt ældrechef Lis Bukholt deltager i julespisningen kl. 12.00.

 

Alle ønskes en god jul og et godt nytår.