Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 13. august 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Henvendelse om parkering

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Henvendelsen, som er vedlagt som bilag, er modtaget den 13. juni 2014.

 

Henvendelsen drejer sig primiært om parkering, men også om de følger, som det kan få for ældre med behov for hjælp, f.eks. fra en ambulance.

Indstilling

Formanden indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Henvendelsen sendes videre - som et bekymringsbrev - til Teknisk forvaltning/Teknik og Miljøudvalget, som må tage stilling til sagen. Sagen bør omhandle gader generelt - ikke kun Niels Bohrsvej.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Brochure om Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på møde den 14. maj 2014 drøftet om der skal laves en brochure om Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Det blev på mødet besluttet, at nedsætte et udvalg på 3 til at lave et forslag til folder.
Jens Henry Jensen, Peter Olesen, Bodil Markmøller og Lotte Mikkelsen indgår i udvalget.

 

Der er nu afholdt 2 møder i udvalget og der foreligger forslag til tekstindhold i brochuren.

 

Da brochuren er reklamefinansieret er firmaet AD Media indover med hensyn til reklamer fra lokale firmaer.

 

Det forventes at brochuren er færdig til Ældrerådets temadag den 1. oktober 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

at tekstindholdet drøftes.

Beslutning

Forslaget blev gennemgået og der blev foretaget enkelte rettelser og tilføjelser.

 

Siden om nyttige kontakter sendes til Sundhed og Ældre med opfordning til tilføjelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadage om økonomi

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdage om økonomi for ældre-/seniorråd.

Sagsfremstilling

Program for temadagene samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.
 
Tilmeldingsfristen er den 7. september 2014 - for temadage i Jylland

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Leif og Bodil tilmeldes temadagen den 24. september i Skanderborg.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har den 23. juni godkendt fagudvalgenes forslag til budget 2015. Det betyder, at de høringsberettigede samt øvrige interesserede nu kan orientere sig i høringsmaterialet.

Sagsfremstilling

Høring tager udgangspunkt i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference den 25. og 26. august 2014. Selve høringen finder sted i perioden 27. august til 4. september 2014.

Høringsperioden indledes med et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede umiddelbart efter 2. budgetkonference. Mødet holdes den 27. august 2014 kl 9-10 i Rådhusets kantine. Her vil borgmester Lars Krarup og direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice, Erik Hattens, orientere om indholdet i budgettet.

 

Efter den fælles orientering holdes der møder i mindre grupper efter interesseområde til en mere specifik og målrettet orientering om budgettet. Mødet for Ældrerådet holdes den 27. august 2014 kl. 10 i lokale C3.40 på Herning Rådhus.

 

Budgethotline

I høringsperioden fra den 27. august til den 4. september etablerer vi en budgethotline.
Budgethotlinen er specielt rettet mod de høringsberettigede. Det vil sige Ældrerådet og Handicaprådet samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner.
På budgethotlinen kan der i høringsperioden stilles spørgsmål til budgetforslaget for 2015 til 2018. Der gives svar inden for to arbejdsdage.

 

 

Høringssvar
Sidste frist for at sende ind er den 4. september 2014.
Høringssvarene indgår i Byrådets 1. behandling af budget 2015 til 2018. 

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Begge møder den 27. august - kl. 9 og kl. 10 - afholdes på Lundgårdsskolen i Tjørring. Der bør som forberedelse til møderne fokuseres på Social- og Sundhedsudvalget  område 18 Sundhed og Ældre.

Der blev opfordret til at se referatet fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. august på herning.dk

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Leif har været til møde med Anne Marie Søe og Søren Christensen:

 

  • Plejehjemsansøgninger i 2013 - 237 - 5 afslag.
    Hvem kan søge - sorteres der fra inden der sendes ansøgninger? Drøftes på næste møde.

  • Søren Christensen tilbød på mødet at deltage i Ældrerådets møder, hvis der opstår spørgsmål.

  • Der blev også talt om ældremilliarden.

  • Der holdes møde igen den 18. august med formand og direktør. Emner modtages gerne.

 

Møde den 2. september med seniorråd . Tilmeldning ved Lotte. Birde og Mads deltager ikke. Lotte medbringer computer. 3 flasker vin købes til Erik Stagsted. 2 flasker vin til Ulla Christiansen.

Deltagere: Bodil, Leif, Peter, Hanne, Jens, Niels, Ruth, Svend Erik, Hans Ejner og Henning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil - temadagsudvalget.

Folderen blev uddelt og godkendt. Folderen uddeles på frivilligdagen den 22. august. Der modtages tilmeldinger denne dag. Derefter sendes folderne ud til foreninger og aktivitetscentre.

 

Bodil - frivilligdagen den 22. august.

Standen til Ældrerådet er helt nede i hjørnet af Torvet ved Østergade. Der kan uddeles kaffe, hvis Ældrerådet selv medbringer termokander.

Program forventes i løbet af uge 33.

Foldere om Ældrerådet og Ældrerådets temadag laves til uddeling. Der laves en plakat om Ældreråd/seniorråd i A3 samt i A4 til uddeling. Plakater lamineres.

Tidspunktet er fra kl. 13 - 17. Opstilling fra kl. ca. 12.
Der laves navneskilte til alle medlemmer, som afleveres til Bodil.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde den 10. september 2014.

Husk frivilligdagen den 22. august, budgetmøderne den 27. august og mødet den 2. september med seniorråd.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik - kansten på Silkeborgvej er med afrundende kanter.

 

Svend Erik har på ferien observeret, at fortorvene var forhøjet ud for busstoppesteder. Hvilket gjorde det handicapvenligt. Sættes på som punkt på næste møde om det skal foreslås videre i systemet. Evt. indarbejdet i arbejdet med ny busterminal.

 

Jens Henry - bekymring - artikel i Folkebladet om dårlig hjemmepleje for en borger. Jens Henry - bekymring - artikel om økonomi for beboere for plejehjem. Specielt i forhold til kost. Medtages som emne med Lis Bukholt på næste møde.

 

Hans Ejnar - har læst et forslag fra Fyn om, at de velhavende ældre, skal betale for mere.

 

Leif - har læst læserbrev om tilfredshed med at være ældre i Herning.