Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. maj 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 19. april 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P15-1-16 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Demenscenter i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På budgetkonferencen den 24. april 2017 præsenteredes Herning Byråd for fordele og ulemper ved at etablere et bofællesskab for demente i Herning Kommune. Ældrerådet får på mødet den samme præsentation.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anne Christmann Ramsgaard gav en rigtig fin gennemgang af materialet. Orienteringen taget til efterretning.

 

Oplægget sendes med referatet.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.15.12-P07-1-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Status for oprettelse af søndagscaféer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der fremlægges status for etablering af søndagcaféer i Herning Kommune på baggrund af budetbevillingen på 250.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 250.000 kr. til oprettelse af søndagscaféer i stil med søndagscaféen på Lindegården. Social- og Sundhedsudvalget er på mødet den 16. november 2016 (pkt. 121) blevet orienteret om evalueringen af søndagscaféen på Lindegården.

 

I budgetforliget lægges vægt på, at søndagscaféernes mål er at forebygge ensomhed hos ældre i samspil med lokalsamfundene.

 

Administrationen har i januar/februar 2017 afholdt tre møder med frivillige og andre interesserede, der kan være med til at drive søndagscaféerne. Til hvert møde var der 20-30 personer, der viste interesse for at være med til at etablere søndagscafé rundt omkring i kommunen.

 

Pr. 1 april 2017 er der nu etableret nye søndagscaféer følgende steder:

·       Søglimt i Sunds

·       7éren i Haderup

·       Nørregade 30 i Herning

·       Sandfeldgården i Kibæk

·       EngholmCentret i Sdr. Felding

 

Desuden er der planlagt caféer til opstart i efteråret følgende steder:

·       Kastaniegården i Aulum

·       Lind Aktivitetscenter

·       Rosenlundcentret i Snejbjerg

·       Ågården i Vildbjerg

 

Derudover har Ældresagen i Herning og i Aulum søndagscaféer på henholdsvis Frivilligcenter Herning og på Stationen i Aulum. Lindegården fortsætter med søndagscafé.

 

På Fuglsangsøcentret, Toftebocentret, Holtbjerg Aktivitetshus og Aktivcentret i Herning arbejdes der fortsat på at finde frivillige til at stå for søndagscaféerne.

 

Der vil ske en fælles markedsføring af søndagscaféerne, samtidig med, at caféerne vil være forskellige.

På Herning Kommunes hjemmeside er en oversigt, der hele tiden bliver opdateret med programmer og nyheder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Skema med oversigt over søndagscaféer sendes med referatet.

Bodil tilbød at deltage i et møde i forhold til Nørregade 30 for at skaffe lidt flere frivillige.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Repræetantskabmødet i Nyborg, var et godt møde med 6 deltagere fra Herning.

Oplæg fra Ældreministeren om værdighed.

Ny formand for Danske Ældreråd blev Erik Stagsted.

Den nye formand vil arbejde på at holdning bliver til handling.

Hovedtaler til aftenens underholdning var Bertel Harder.

På konferencen dagen efter var der flere gode indlæg, f.eks. et indlæg fra en præst, som talte om at værdighed fejlagtigt bliver kædet sammen med færdighed.

En antropolog kom med oplæg om forventninger hos mange ældre, som kom på plejehjem. Mange føler sig ensomme, selv om de bor sammen. Forventning om fællesskabet indfries ikke altid.

Der var også et oplæg om cykelture for plejehjemsbeboere, hvor frivillige har dem med på tur - også med overnatning undervejs.

 

Ældrerådet foreslår, at visitationen kan gøre opmærksom på de forskelligartede aktiviteter på de forskellige plejecentre.

 

Der er holdt møde med Søren Liner Christensen, Anne Marie Søe Nørgaard, Bodil og Leif.

Der blev orienteret om budgetkonferencen, hvor emnerne blandt andet var folkesundhedshus og demensbofællesskab.

På mødet blev også drøftet ændring af forsikring af frivillige.

Leif og Bodil opfordrede tiil at tegne forsikring for de frivillige i Herning Kommune.

Leif og Bodil udtrykte skuffelse over afvisning af ændret valgmetode til ældrerådsvalg.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry har læst en bog om et plejehjem i England.

Beboerne mødtes en gang om ugen, som var de på pub. Det gav meget bedre livskvalitet.

 

Kaj Juul - På Lindegården mødes flere mænd i mandeklub, hvor de hygger sig med en øl af og til.

 

På konferencen deltog Jens Henry i et indlæg om Sidste station - mange ønsker at dø hjemme, men de fleste dør på hospitalet. 70% ønsker at dø hjemme, mens kun 30% gør det.

Der var også et indlæg om pårørende i den sidste tid.

Tingene kan være svære at planlægge i forhold til denne del af livet.

 

På konferencen hørte Hanne et oplæg om Hillerøds demensvenlige projekt - trygt og værdigt liv med demens.

Demensnøglepersoner hos både plejepersonale og visitatorer.

Aflastning af pårørernde havde stor fokus.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

14. juni 2017.

Afbud fra Svend Erik.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry fik 2 flasker vin i forbindelse med sin halvrunde fødselsdag.

 

Positivt med omtalen i forhold til indførelse af klippekortordning for plejehjemsbeboere i Herning Kommune.