Ældrerådet

Byrådet hører Ældrerådet om forhold, der vedrører de ældre, inden der træffes beslutning.

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed. Det betyder, at rådet er underlagt en række love og blandt andet har tavshedspligt i visse sager.

Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkelte personer eller om kommunens ansatte, med mindre sagerne er af generel eller principiel karakter.

Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden.

Ældrerådets medlemmer
Foto Navn og adresse Email
Portaet 4302

Formand

Bodil Markmøller

Gl Skolevej 58, Herning

 markmoller@mail.dk
Portaet 4287

Næstformand

Hans-Ejner Juulsen

Østvænget 81, Hodsager

 

 juulsen@os.dk
Portaet 4291

Mads Videbæk

Nørretanderupvej 30, Herning

 lisbyvidebaek@hotmail.com
Portaet 4273

Svend Erik Jensen

Gormsvej 23 st., Herning

 svenderik482@gmail.com
Portaet 4278

Hanne Østergaard

Skivevej 39, Sunds

 hanneh.niels@mail.dk
Portaet 4315

Jens Henry Jensen

Vester Alle 29, Herning

 jenshenryjensen215@gmal.com
Portaet 4281

Niels Hedegaard

Krogen 5, Lind

 krogen5@email.dk
Angela Thygsen

Angela Thygesen

Trælundvej 9, Herning

 jeg.angela@gmail.com
Inge Holm

Inge Holm

Bøgens Kvarter 80, Herning

 holmskovbyen@gmail.com
Edith Blynning

Edith Blynning

St. Lundgård Vej 73

Herning

 edithblynning@hotmail.com
Margit Ørndrup

Margit Ørndrup

Sunds Hovedgade 7, Sunds

 margitorndrup@gmail.com
Karen Lintrup

Karen Lintrup

Østerbyvej 17, Herning

 kmagerlund@gmail.com 
 Hanne Dahl Kirkegaard

Hanne Dahl Kirkegaard

Ringkøbingvej 97, Herning

hanneelisabeth53@gmail.com

 


Ældrerådet skal høres i alle sager, der kan få betydning for ældres hverdag. Ældrerådet skal høres, inden beslutningen bliver truffet.

Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning samt kommunens budget er blot nogle af de emner, hvor Ældrerådet skal inddrages i høringsprocessen.

Ældrerådet har også mulighed for selv at tage sager op til drøftelse, hvis vi har emner, som vi mener, der skal politisk fokus på.

Ældrerådet skal herudover medvirke til, at kommunens ældre orienteres om relevante kommunale initiativer. Rådet skal desuden skabe debat om ældrepolitiske spørgsmål og fremme samarbejdet mellem kommunens ældreorganisationer.

Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.


  • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre kommunens hjemmeside for ældre. 
  • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet. 
  • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune. 
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendestrategi.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom en politisk aftale på området. 
  • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administreres ude på de enkelte plejecentre.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handicappede.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget. 
  • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temadag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

Derudover følger Ældrerådet udviklingen og tiltag for ældre i hele kommunen.


Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen
Sekretær
Tlf.: 96284002
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Seniorrådene

Her kan du læse om vores seniorråd. Du kan også finde kontaktoplysninger og referater fra deres møder.

Dekorativt billedLæs om vores seniorråd