Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

169. Hjemtagning af kantstensfejning

170. Forslag til Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024

171. Orientering om kampagne for sortering af farligt affald

172. 'Lillelund Engpark" - Forslag til regulering af Holing Bæk

173. Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde juni 2015

174. Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af afgørelse om miljøgodkendelse på husdyrbrug

175. Sunds Hovedgade 70 - Ændring af tagkonstruktion på garage

176. Orientering om koblingen mellem MIDT Energistrategi og Herning Kommune

177. Grøn Herning Uge 2015

178. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2016

179. Fremlejekontrakt på S/I Herning Lufthavns arealer

180. Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

181. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

182. Orientering om Strategi for Smukke indfaldsveje

183. Vejprojekt

184. Meddelelser