Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

180. Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forvaltningen fremlægger, i henhold til den af udvalget besluttede procesplan på mødet den 10. august 2015 pkt. 163, en status på de permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter løsningsmuligheder samt forslag til eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde. 

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker en drøftelse af de kendte permanente kortsigtede og langsigtede udfordringer i forhold til budget 2017 og frem, herunder løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer indenfor udvalgets kompetenceområde.

 

På den baggrund vil forvaltningen fremlægge en samlet oversigt over de permanente økonomiske udfordringer.

 

Forvaltningen vil endvidere på mødet lave et tilbageblik på den økonomiske udvikling indenfor udvalgets område.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter udfordringer på Teknik og Miljø området i forhold til budget 2017 og frem,
at udvalget drøfter løsningsmuligheder samt eventuelle rammejusteringer for budget 2017 og frem.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget drøftede udfordringer og løsningsmuligheder i forhold til budget 2017 og frem. Til udvalgets videre drøftelse af eventuelle rammejusteringer vil forvaltningen arbejde videre med de ønskede beregninger og analyser, som fremkom på mødet. Resultaterne fremlægges på næste udvalgsmøde.