Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

177. Grøn Herning Uge 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-279-10 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grøn Herning Uge 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I uge 36 fra den 29. august til den 7. september afholdes Grøn Herning Uge for syvende gang. Denne gang er overskriften Natur, Miljø og Sundhed.

 

I samarbejde med en række lokale aktører er et alsidigt program kommet op at stå, med mange forskellige typer aktiviteter og events, fra debat med borgerne på ti-mandscykel til byttemarked i Huset No 7, virksomhedsseminar og ”Grøn Bauhaus” med tilbud på miljøprodukter, vejledning om energibesparelser mm.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i år valgt at tilrettelægge programmet sådan, at det primært indeholder indspil fra de aktører, der har været mest aktive omkring Grøn uge. Den prioritering betyder bl.a., at der ikke i samme grad som sidste år har været tilbud til detailhandlen fra kommunens side. Programmet indeholder aktiviteter og events fra aktører som Bauhaus, Biblioteket i Østergade, Via Design (TEKO), Huset No 7., Erhvervsrådet og organisationen Omstilling Nu, der bl.a. samarbejder med erhvervsrådet og UMT (Development Centre UMT er et viden- og innovationscenter og samtidig sekretariat for Innovationsnetværket Livsstil- Bolig & Beklædning).

Som vanligt bidrager Herning Folkeblad med den grønne temaavis, der husstandsomdeles den 26. august.

 

Forvaltningen finder det meget positivt, at der fortsat efter syv år er så stort lokalt engagement for afholdelse af ugen!

 

Forvaltningen anbefaler, at der til det videre arbejde med Grøn Herning Uge nedsætte en styregruppe bestående af nogle af årets aktive aktører, med den hensigt at give Herning Kommune en mindre rolle og de lokale aktører en større rolle i koordineringen af Grøn Herning Uge. I den forbindelse inviteres også Cityforeningen og herningCentret indenfor. Form og hyppighed for afholdelse af Grøn Herning Uge vil her blive diskuteret.

 

Program for Grøn Herning Uge er vedlagt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Grøn Herning program 2015 Endeligt