Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

171. Orientering om kampagne for sortering af farligt affald

Sagsnr.: 07.00.00-G00-1-04 Sagsbehandler: Gitte Østergaard  

Orientering om kampagne for sortering af farligt affald

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Bjarne Kallesø, Lotta Sandsgaard

Sagsresume

I ugen op til og i Grøn Herning Uge (uge 36) gennemføres en kampagne om sortering af det farlige affald.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

 

Sagsfremstilling

Igennem en længere periode har antallet af problemaffalds-kasser til sortering været faldende, og der konstateres en del fejlsortering i kasserne.

 

Det er et stort problem for både naturen og mennesker, og også et økonomisk problem, hvis det farlige affald havner de forkerte steder.

 

Målet med kampagnen er at opnå en bedre sortering, og at udbrede kendskabet til den røde problemaffalds-kasse, som er en nem løsning, der ikke koster ekstra for borgeren.

 

Kampagnen omfatter flg:

-

Husstandsomdeling til alle private boliger inkl. etageboliger i form af en kuvert + folder + batteriboks. Se bilag.

-

Nye batteribokse kan efterfølgende hentes hos borgerservice, biblioteket og på genbrugspladserne

-

Bannere på alle skraldebiler

-

Udlevering af røde problemaffaldskasser på Nederkærgård

-

Nye sorteringsmærkater til problemaffaldskasserne udskiftes løbende i forbindelse med sorteringen + ilægsseddel, som viser, hvad der ikke skal i problemaffaldskassen

-

Nye ”hængere” til beskeder fra skraldemanden

-

Stand på Torvet den 29. august med fokus på problemaffaldskassen

-

Annoncering i Grøn Herning Uge avis, Herning Bladet og Herning Folkeblad

-

Video på Herning Kommunes facebook fra sorteringshallen - produceres af Herning Kommunes kommunikationsafdeling

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • 1151150 HK konvolut 1k
  • 1151150 Batteriboks_med stans 1k
  • 1151150 DM folder 8k
  • 1151150 HK Presenningbanner og t+ªppe 1k