Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

173. Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde juni 2015

Sagsnr.: 09.00.00-P35-1-14 Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk  

Orientering om referat fra Landbrugsrådsmøde juni 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Referat fra Landbrugsrådsmøde den 23. juni 2015 i Birk Centerpark.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt Landbrugsrådsmøde den 23. juni 2015 hos Heden og Fjorden, Herning.

 

Mødet afholdes 2 gange årligt, hvor det skiftevis arrangeres af Heden og Fjorden og Herning Kommune.

 

Deltagere i mødet er 2 valgte politikere fra Teknik- og Miljøudvalget, repræsentanter fra Familielandbruget Midtvest/Vestjylland, Herning-Ikast Landboforening, Heden og Fjorden og repræsentanter fra administrationen i Herning Kommune.

 

Vedhæftet er referat og oplæg til de enkelte punkter.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra mødet i Landbrugsrådet d 20-6-2015 4
  • Landbrugsrådsmøde juni 2015 2 1
  • Naturplan Danmark 2
  • Landbrugsrådsmøde 2015 juni - status på kontrolbesøg og miljøgodkendelser 2
  • Landbrugsråd §3 vandløb 2 1