Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Energistrategi

108. Mobilitetsstrategi for Herning Kommune

109. Kommuneplanforslag 2017-28 for Teknik og Miljø området

110. Anlægsbevilling til renovering af gader i forbindelse med kloakfornyelse 2014 - 2017

111. Orientering om asfaltbelægninger 2016

112. Flagning langs indfaldsveje til Herning

113. Anlægsbevilling til ny ydermur på Herninglund 2, Herning

114. Anlægsbevilling til ombygning af Knudsvej 10-12 i Herning til midlertidig flygtningeindkvartering

115. Godkendelse af VandOplandsStyregrupper 2016 - 2021

116. Godkendelse af afsluttende regnskab for projekt rideskov i Hodsager Plantage

117. Godkendelse af helhedsplan for udvikling af Søby Brunkulsleje

118. Foreløbig vedtagelse af tillæg 3 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for erhvervsområde i Birk

119. Foreløbig vedtagelse af tillæg 4 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, skole i Hammerum/Gjellerup

120. Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

121. Ørskovbakken 64, Snejbjerg - dispensation til facadebeklædning

122. Holstebrovej 29, Vind - udstykning af storparcel

123. Olufsgade 5, Herning - Overskridelse af højde i skelbræmmen

124. Kløvermarken 5, Vildbjerg - Dispensation til etageantal

125. Ikastvej 48, Sunds - Placering af gyllebeholder i det åbne land

126. Drejet 24, Herning - dispensation til midlertidig flygtningeindkvartering

127. Fynsgade 39, Herning - dispensation til opførelse af etageboligbebyggelse

128. Godkendelse af adresseændringer ved anlæg af motorvej rute 18 Sinding-kommunegrænsen Holstebro

129. Status for ansøgninger om byggetilladelse i 2016

130. Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2015

131. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2017

132. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, Teknik og Miljø

133. Omprioritering serviceområde 1-9 Budget 2017 og frem

134. Forslag til budget 2017 - 2020

135. Ændring af kontrakt

136. Orientering om politianmeldelse

137. Meddelelser