Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Godkendelse af adresseændringer ved anlæg af motorvej rute 18 Sinding-kommunegrænsen Holstebro

Sagsnr.: 05.01.01-P19-19-14 Sagsbehandler: Lene Bjerregaard  

Godkendelse af adresseændringer ved anlæg af motorvej rute 18 Sinding-kommunegrænsen Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I forbindelse med anlæggelse af motorvejen Holstebro - Herning, rute 18, delstrækningen Sinding - til kommunegrænsen mod Holstebro, afbrydes flere af de eksisterende kommunale veje.

For at gøre det lettere og mere logisk at finde rundt i området er det derfor nødvendigt med nogle adresseændringer.

Der opstår i sagen et nyt vejnavn - Bjalderbækvej Nord, som skal godkendes.

 

Vejmyndigheden opfordrer til at begrænse brugen af nye vejnavne, hvilket er taget i betragtning ved de foreslåede adresseændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at nyt vejnavn, Bjalderbæk Nord, og øvrige afledte konsekvenser for adressering og hus-nummerering, godkendes. 

Sagsfremstilling

Gennemgang af ændringer fra nord mod syd.

 

Ravnmosevej - Vindingvej

2 indsigelser

Forvaltningen foreslår, at 3 ejendomme på Ravnmosevej får ny adresse til Vindingvej, da Ravnmosevej bliver delt af motorvejen.

Der er 4 ejendomme på Vindingvej, som bliver påvirket af, at de 3 ovennævnte ejendomme skal kobles på Vindingvej, da de dermed får tildelt nye husnumre.
Nummereringen på Vindingvej får dermed et andet forløb.

 

Der er én ejer til 2 af ejendommene på Vindingvej (nr. 4, 6) samt Ravnmosevej 4A, som forslår en anden nummerering på Vindingvej, så der laves færre ændringer, og der kan tages hensyn til en stor svineproduktion.

 

Vindingvej 8 bliver også tildelt nyt husnummer. Ejeren mener, at ny skiltning kan imødekomme, at hans husnummer fastholdes. Han hævder samtidig, at hans ejendoms placering på hjørnet af sidevejen Vindingvej gør, at ejendommen er let at finde.

Der er ikke indkommet indsigelser i forhold til de resterende 2 ejendomme.

 

Kildevej

1 indsigelse

Ejeren af Vindingvej 2A er blevet tildelt ny adresse til Kildevej 4B, men indsender ønske om, at få Kildevej 4 i stedet for.

 

Romvigvej

1 indsigelse

Romvigvej bliver afskåret af motorvejen, hvilket bevirker, at to ejendomme via en underføring af Romvigvej får tildelt nye husnumre.

Ejeren af Romvigvej 16 mener ikke, det giver mening, men derimod vil skabe forvirring at ændre nummereringen.

Med den foreslåede nummerering kommer de to ejendomme til at indgå i den naturlige husnummerlinje på Romvigvej.

 

Ørre - Ørre Byvej

5 indsigelser

Ørrevej bliver delt af motorvejen.

Forvaltningen har foreslået, at Ørrevej mod nord fremadrettet skal hedde Ørre Byvej. Det bliver dermed en forlængelse af den allerede eksisterende Ørre Byvej.

Ørrevej mod nord vil omfatte adresseændring til 7 ejendomme.

Ørrevej mod syd vil omfatte adresseændring til 22 ejendomme.

 

Ejer synes Ørre Byvej er misvisende og oplyser, at hun tidligere har henvendt sig med forslag til, at Ørrevej mod nord kunne hedde Ørregårdvej, da der er en del Ørregårde på egnen.

 

Ejer er ikke interesseret i en adresseændring og har tidligere oplevet problemer med en adresseændring, hvor det tog flere år inden skriftlige henvendelser til ejendomme kom rigtig frem.

 

Ejer af 2 ejendomme på Ørrevej påpeger stor gene og omkostninger, da den ene ejendom har 5 CVR-nre. tilknyttet adressen. Ejer henviser også til, at Ørrevej ind til nu har været opdelt af hovedvejen og dermed ikke ser noget problem i, at det fastholdes. Samme ejer henviser også til betydningen af, at ejendommens adresse har haft familiær tilknytning gennem tre generationer, og der er nulevende slægtninge.

 

Bjalderbækvej

2 indsigelser (den ene fra Borgerforeningen for Sinding-Ørre)

 

Bjalderbækvej bliver delt af motorvejen.

Bjalderbækvej mod nord omfatter tre ejendomme, som blev foreslået adresseændring til nuværende Trehøjevej.

 

Ejerne af Bjalderbækvej 15 og 17 har sammen lavet indsigelsen på vegne af Bjalderbækvej nr. 12, 15 og 17, omend de ikke har haft kontakt med ejer af nr. 12.

Deres begrundelse omhandler bl.a., at det er deres del af Bjalderbækvej, som faktisk er Bjalderbækvej, da deres nedlagte landbrug hedder V. Bjallerbæk og selve bækken Bjallerbæk har sit udspring umiddelbart op til gårdens jorder og løber gennem nabogårdens jord, altså nr. 17. Historisk kortmateriale er vedlagt deres indsigelse.

 

De kommer med flg. løsningsforslag:

 • at beholde vejnavnet Bjalderbækvej samt fastholde husnumre. Bjalderbæk kan eventuelt suppleres med et N foran for nord.
 • at de beholder vejnavnet, og der laves ændringer på den sydlige del i stedet for. Her oplyses navne, der relaterer til gårdene Meldgård, Kvartborg og Sivebækgaard. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at følgende ændringer af adresser og husnumre godkendes:

 

Ravnmosevej 6

foreslåes tildelt adressen

Hovedvejen 2B

Ravnmosevej 5

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6D

Ravnmosevej 4A

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6C

Ravnmosevej 7

foreslåes tildelt adressen

Vindingvej 6B

Vindingvej 6

uændret

Vindingvej 6

Vindingvej 8

uændret

Vindingvej 8

Vindingvej 4

uændret

Vindingvej 4

Vindingvej 2A

foreslåes tildelt adressen

Kildevej 4

Vindingvej 2B

foreslåes tildelt adressen

Kildevej 4B

Kildevej 2

uændret

Kildevej 2

Ørrevej 33 (7400)

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 2

Ørrevej 36

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 4

Ørrevej 44

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 6

Ørrevej 46

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 8

Ørre Byvej 2

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 10

Ørrevej 43

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 3

Ørrevej 45

foreslåes tildelt adressen

Ørre Byvej 5

Romvigvej 18

foreslåes tildelt adressen

Romvigvej 21

Romvigvej 16

foreslåes tildelt adressen

Romvigvej 23

Bjalderbækvej 12

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 12 (nyt vejnavn)

Bjalderbækvej 15

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 15 (nyt vejnavn)

Bjalderbækvej 17

foreslåes tildelt adressen

Bjalderbækvej Nord 17 (nyt vejnavn)

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag
 • Indsigelse - Louise og Allan Nørgaard
 • Indsigelsen Lisbeth og Henrik Lind
 • Indsigelse - Niels Kristian Nielsen
 • Indsigelse - August Jensen
 • Indsigelse - Jette Madsen
 • Indsigelse 2 fra Jette Madsen
 • Indsigelse - Borgerforeningen for Sinding og Ørre
 • Indsigelse - Fam. Munk Vallentin
 • Indsigelse - Arnd & Anne Wilmsen samt Jan & Gerda Christoffersen
 • Interesse fra redaktør Sinding -- Ørre Posten
 • Indsigelse - Bruno Christensen & Hanne Rudmose