Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Ørskovbakken 64, Snejbjerg - dispensation til facadebeklædning

Sagsnr.: 02.34.02-P19-132-16 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Ørskovbakken 64, Snejbjerg - dispensation til facadebeklædning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om dispensation til at anvende mørk naturskifer som facadebeklædning på et nyt enfamiliehus på ejendommen  Ørskovbakken 64, Snejbjerg.

 

Forvaltningen har meddelt afslag på det ansøgte, og ejer har efterfølgende anmodet om at få sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til det ansøgte facademateriale. 

Sagsfremstilling

Ejer har søgt om af opføre et nyt enfamiliehus, som ønskes beklædt med naturskifer og med tagpap på taget. 

 

 

Projektet kræver dispensation til lokalplan nr. 51.B10.1 § 8 stk. 2, - at ydervægge på ny bebyggelse må udføres som blank mur i tegl, pudset eller vandskuret mur i lyse farver, træ eller beton. Partielle dele af ydervægge må udføres i let pladebeklædning og zink.

 

Ejer begrunder bl.a. ansøgningen med at:

Beklædningen er ligesom teglsten et naturprodukt, som er et solidt og rustikt byggemateriale, der holder sig flot i adskillige år og sandsynligvis i hele bygningens levetid. Andre fortrin for naturskifferbeklædning er:

 

·         Ingen genskin og refleksioner til omkringliggende naboer

·         Naturprodukt og bæredygtigt byggemateriale som ikke skader naturen ved

          bortskaffelse

·         Er vedligeholdelsesfrit og holder sig smukt og ensartet gennem hele materialets levetid

 

Sammenlignes beklædning af naturskiffer med ”pudset eller vandskuret mur i lyse farver”, kan det siges, at lyse farve kan fremstå som reflekterende og skabe genskin til gene for naboer. Desuden kan vandskuret og pudset overflade betragtes som misligholdt ved afskalninger af puds og overfladebehandling. Her vil naturskiffer stå med ensartet overflade og patina.

 

Det er forvaltningens vurdering, at det mørke og tunge udtryk, som naturskifer giver, ikke er foreneligt med lokalplanens intentioner om, at området skal have en lys og let karakter, og at bygninger hovedsageligt skal fremstå i murede overflader, blank mur i tegl, pudset/vandskuret overflader eller beton og træ.

Forvaltningen ville være indstillet på at godkende naturskifer, hvis det blev anvendt partielt på mindre dele af bygningens facader, og således at bygningens hovedindtryk fremstår med murede overflader. En løsning som ejer har afvist.

 

Forvaltningen har ikke kendskab til, at der er meddelt dispensation til andre typer facadebeklædninger i området end dem, der er vedtaget i lokalplanen. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der med henvisning til lokalplanens § 8 stk. 2, meddeles afslag til anvendelse af naturskifer som facadebeklædning.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede at sende ansøgningen i nabohøring.

Bilag

  • Illustrationer
  • Dispensation - Daniel og Sara Møller Kongsgaard 1
  • Facader.pdf