Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Godkendelse af afsluttende regnskab for projekt rideskov i Hodsager Plantage

Sagsnr.: 04.10.00-P19-1-11 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Godkendelse af afsluttende regnskab for projekt rideskov i Hodsager Plantage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskab for projekt Rideskov i Hodsager Plantage.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

I projektet er der etableret 3 afmærkede rideruter i skoven. Dertil er der etableret en shelterplads med tre sheltere, to hestefolde, et muldtoilet, en parkeringsplads, og der indlagt vand på pladsen. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentant fra Hodsager Rideklub, Islænderrideklubben Litla, Aulum-Haderup-Grove jagtforening samt Herning Kommune, som årligt mødes og evaluerer aktiviteterne i Hodsager Plantage.

 

Projektet blev indviet den 6. december 2015. Til indvielsen deltog lokale rideklubber og borgere. Der var stor ros til projektet fra deltagerne til indvielsen. I afrapporteringen af naturindsatsen for 2016 sammendrages og evalueres den effekt de nye ridefaciliteter har skabt i Hodsager Plantage for 2016.

Økonomi

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 053094 Rideskov i Hodsager Plantage.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015 pkt. 131, 277.000 kr. i udgift og 190.000 kr. i indtægt til projekt Rideskov i Hodsager Plantage. Indtægterne er givet i form af tilskud fra Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokal Grønne Partnerskaber.

 

Stednr.

Anlæg

 

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

053094

Rideskov i Hodsager Plantage

U

277.000

278.741

-1.741

 

 

I

-190.000

-190.000

0

 

 

N

87.000

88.741*

-1.741

* Kultur og Fritidsudvalget har bidraget med 25.000 kr.

 

I det bruttoudgifterne er under 2 mio. kr. aflægges regnskabet alene for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2016. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det afsluttende anlægsregnskab godkendes. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.