Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

62. Parkeringskælder ved Kousgaards Plads - klassificering af p-pladser

Sagsnr.: 82.20.00-P00-3-15 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Parkeringskælder ved Kousgaards Plads - klassificering af p-pladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Claus Pedersen

Sagsresume

Den 1. april 2016 åbner den nye parkeringskælder under Kousgaards Plads i Herning. Sagen omhandler klassificering af de 99 parkeringspladser, som Herning Kommune overtager.

 

Forvaltningen anbefaler langtidsparkering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af 72 ungdomsboliger på Nørregade i Herning blev der etableret en parkeringskælder med i alt 188 parkeringspladser under Nørregades p-plads. Der er indkørsel fra den eksisterende parkeringskælder under Kousgaards Plads.

 

Parkeringskælderen har til formål dels at opfylde parkeringskravet for ungdomsboligerne og dels erstatte de pladser på Nørregades p-plads, hvor der er bygget trappetårne og søjler. Herudover har Herning Kommune tilkøbt yderligere 72 p-pladser.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der primært efterspørges pladser til langtidsparkering i området. Derfor anbefales, at alle de 99 p-pladser, som Herning Kommune råder over, får status af langtidsparkering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 99 p-pladser i den nye parkeringskælder under Kousgaards Plads, som Herning Kommune råder over, klassificeres til langtidsparkering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.