Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

80. Orientering om referat fra kvartalsmøde med Herning Taxa

Sagsnr.: 22.11.00-G00-1-16 Sagsbehandler: Peter Jørgensen  

Orientering om referat fra kvartalsmøde med Herning Taxa

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Eva Freidahl Graae

Sagsresume

Forvaltningen afholder hvert kvartal et møde med bestyrelsen for Herning Taxa og vognmanden uden for bestillingskontoret.

Sagsfremstilling

Referat fra mødet den 1. marts 2016 er vedlagt.

 

I 2016 er der aftalt følgende møder:

 

14. jun. 2016 kl. 9:30-11:30 (politisk deltagelse)

07. sep. 2016 kl. 9:30-11:30

05. dec. 2016 kl. 9:30-11:30 (politisk deltagelse).

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Referat - kvartalsmøde 1. marts 2016