Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

86. Orientering om politianmeldelse

Sagsnr.: 02.34.02-P19-339-14 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Orientering om politianmeldelse