Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

63. Nye åbningstider på genbrugspladserne

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Nye åbningstider på genbrugspladserne

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg Jensen, Birger Strandby Ernst

Sagsresume

Der er udarbejdet et nyt forslag til åbningstider på genbrugspladserne. Forslaget tilgodeser i højere grad borgernes behov, så flere har adgang til genbrugspladserne, når de har fri.

Forslaget indebærer, at Nederkærgård har åbent 360 dage om året, og at de mindre pladser har længere åbent eftermiddage og i weekender.

 

Forvaltningen vil gerne gøre brug af muligheden for at lave ubemandede genbrugspladser eller supermiljøstationer, således at det også er muligt at øge serviceniveaet i tyndt befolkede områder.

 

Udgifterne til de udvidede åbningstider findes i det eksisterende budget.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til nye åbningstider på kommunens genbrugspladser godkendes.

Sagsfremstilling

Der har været et politisk ønske om, at kommunen fik tilpasset åbningstiderne på genbrugspladserne, så de passede bedre til, hvornår borgerne har fri. Brugerundersøgelser har også vist, at borgerne gerne vil have mere åbent.

 

Der er derfor i samarbejde med firmaet Processor lavet en analyse af åbningstiderne, hvor der er set på tidligere brugerundersøgelser og sammenlignet med andre kommuner.

 

Generelt ønsker borgere lange åbningstider i weekenden, da de fleste private kunder har bedst tid til at benytte genbrugspladsen i weekenden. Erhvervskunderne ønsker tidligt åbent på hverdage. Der er derfor flere hensyn at tage, når man planlægger åbningstider på en genbrugsplads.

 

 

 

 

 

Sammenligning med nærliggende kommuner

Tabel 1 viser en sammenligning mellem Herning Kommune og en række nærliggende kommuner på udvalgte nøgletal.

Det ses, at Herning Kommune generelt har flere genbrugspladser end de nærliggende kommuner, og antallet af åbningstimer pr. genbrugsplads er lavere i Herning.

  

Tabel 1: Nøgletal for Herning Kommune og nærliggende kommuner

 

Antal genbrugspladser

Indbyggere pr. genbrugsplads

Genbrugspladser pr. ha

Indbyggere pr. åbningstime

Åbningstimer pr. genbrugsplads

Herning

9

              9.652

0,6812

402

24

Billund

3

              8.811

0,5553

208

42

Esbjerg

4

            28.862

0,5035

555

52

Holstebro

4

            14.415

0,5044

427

34

Ikast-Brande

4

            10.150

0,5453

258

39

Ringkøbing-Skjern

5

            11.408

0,3402

282

40

Silkeborg

4

            22.504

0,4704

481

47

Varde

5

            10.024

0,4032

218

46

Vejen

4

            10.650

0,4916

287

37

Vejle

4

            27.936

0,3779

464

60

Viborg

6

            15.963

0,4259

481

33

 

Eksisterende åbningstider

Tabel 2 og 3 viser de nuværende åbningstider sommer og vinter for Herning Kommunes Genbrugspladser

 

Tabel 2: Eksisterende åbningstider i sommerperioden

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-16

10-16

69

Vildbjerg

-

14-18

14-18

14-18

14-18

9-16

-

23

Aulum

-

8-15.30

8-15.30

9.30-17

8-15.30

9-15

-

36

Kibæk

-

11-19

-

-

14-19

9-13

-

17

Sdr. Felding

-

-

12-19

-

10-13

14-17

-

13

Sørvad

-

-

12-14

-

-

13-15

-

4

Ørnhøj

-

-

15-17

-

-

10-12

-

4

Sunds

-

-

14-18

-

-

9-16

-

11

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

20

39,5

46,5

31,5

39,5

39

6

222

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Eksisterende åbningstider i vinterperioden

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-16

-

63

Vildbjerg

-

14-18

14-18

14-18

14-18

9-16

-

23

Aulum

-

8-15.30

8-15.30

9.30-17

8-15.30

9-15

-

36

Kibæk

-

11-18

-

-

14-18

9-13

-

15

Sdr. Felding

-

-

12-18

-

10-13

14-17

-

12

Sørvad

-

-

12-14

-

-

13-15

-

4

Ørnhøj

-

-

15-17

-

-

10-12

-

4

Sunds

-

-

14-16

-

-

9-14

-

7

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

20

38,5

43,5

31,5

38,5

37

0

209

 

Forslag til nye åbningstider

Der er undersøgt forskellige scenarier for åbningstider, men forvaltningen vil foreslå åbningstider som vist i tabel 4.

De nye åbningstider vil ensarte åbningstiderne på mange af Herning Kommunes genbrugspladser. Dette vil være lettere for kunderne at huske. Der lægges op til, at pladserne generelt åbnes senere, og at man på Nederkærgård giver adgang for erhverv fra kl. 7-11. Forvaltningen vurderer, at de fleste virksomheder vil være tilfredse med, at der er én plads, der har åbent tidligt.

 

Desuden lægges op til samme åbningstider hele året, og at Nederkærgård er åben 360 dage om året, så der er åbent alle helligdage bortset fra 24. - 26. december og 31. december - 1. januar. På de små pladser holdes lukket på søn- og helligdage som i dag. 

 

Forvaltningen forslår samme åbningstider hele året af følgende årsager:

 

1. Det giver en bedre kundeservice. Borgerne kan nemmere huske åbningstiderne,

    når disse ikke varierer henover året, og der sikres, at borgerne kan aflevere affaldet,

    når de har fri - også om vinteren.

2. Da der er samme mandskab sommer og vinter er merudgiften begrænset.

3. Næsten alle andre kommuner omkring Herning har pladser med søndagsåbent

    hele året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Forslag 1 til åbningstider

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Total

Nederkærgård***

11-18

11-18

11-18

11-18

11-18

8-17

8-17

53

Nederkærgård Erhverv

7-18

7-18

7-18

7-18

7-18

8-17

8-17

-

Vildbjerg

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Aulum

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Kibæk

-

12-18

-

12-18

12-18

8-17

-

27

Sdr. Felding

-

12-18

12-18

-

12-18

8-17

-

27

Sørvad**

-

-

12-17

-

-

9-13

-

9

Ørnhøj**

-

-

-

12-17

-

14-17

-

8

Sunds*

-

12-18

12-18

12-18

12-18

8-17

-

33

Fasterholt

7-16

7-16

7-16

7-16

7-16

-

-

45

Total

16

46

45

45

46

60

9

268

 

*     Åbningstiderne for Sunds er gældende, når den nye plads er klar.

      Indtil da benyttes de nuværende åbningstider.
**   Sørvad og Ørnhøj gøres ubemandede, så åbningstiderne bliver

      hævet betydeligt for disse pladser.

*** Åbent fra 7-11 for erhverv.

 

Hvis man vælger hovedsageligt at fokusere på kundeservice og åbningstider, der passer med kundernes ønsker, vil dette forslag være at foretrække. De private husstandes ønsker vil blive tilfredsstillet med forslagets fokus på at have længe åbent - og længere åbent i weekender - samt åbent både lørdag og søndag hele året på Nederkærgård.

  

Der er en række fordele ved at vedtage disse åbningstider: 

-

Genbrugspladserne vil have åbent, når borgerne har fri. Specielt den lange åbningstid om lørdagen samt søndagsåbent på Nederkærgård medvirker til dette

-

Søndagsåbent hele året på Nederkærgård er efterspurgt af kunderne

-

Nederkærgård gøres til en plads, der har åbent 360 dage om året

-

De mindre pladser får også bedre åbningstider eftermiddage og lørdage

-

Yderligere giver den senere åbning mulighed for oprydning med maskiner inden åbningstid

-

Dette vil hæve serviceniveauet på pladserne

 

Hvordan øge serviceniveauet

Flere kommuner har gjort sig erfaringer med ubemandede genbrugspladser fx i ydertidspunkterne formiddag og aften. Erfaringerne indtil nu er gode. Der er netop lavet en rapport herom fra Ølgod Genbrugsplads i Varde Kommune. Rapporten viser, at serviceniveauet øges, uden at sorteringerne bliver væsentligt forringet. Ubemandede genbrugspladser har samme funktioner som bemandede genbrugspladser, dog kan der være enkelte fraktioner, som ikke kan afleveres i den ubemandede åbningstid, såsom asbest. Ubemandede genbrugspladser er billigere i drift end bemandede genbrugspladser. Ubemandede genbrugspladser kan være døgnåbne eller kun åbne i dagtimerne.

 

Varde Kommune har også gjort sig erfaringer med supermiljøstationer. Supermiljøstationer er afleveringspladser med mulighed for at aflevere et bredt udvalg af fraktioner. Disse er ubemandede, men tilgodeser ikke samme funktioner som en ubemandet genbrugsplads. De er praktiske at benytte i tyndt befolkede kommuner, da de er omkostningseffektive og tilgodeser de fleste kunders behov. I Varde Kommune har de etablereret 16 supermiljøstationer, hvor de modtager 12 fraktioner, inkl. haveaffald. Erfaringen viser, at 75-80% af det, der afleveres på en almindelig genbrugsplads, ville kunne afleveres på en supermiljøstation.

 

Hvis Herning Kommune skal øge serviceniveauet på de mindre pladser, så vil det kunne opnås ved at tage nogle af disse tiltag i brug. 

Økonomi

De ekstra driftsomkostninger ved den udvidede åbningstid skyldes øgede lønudgifter. Erfaringer med udvidelse af åbningstider fra andre pladser viser, at der ikke kommer mange flere kunder eller mere affald. Det betyder, at omkostningerne til dette ikke vil stige. Modellerne viser derfor meromkostninger til løn:

-       Lønudgifterne til den nuværende bemanding er 5.305.716 kr.

-       Lønudgifterne til forslaget er 5.731.069 kr. Der er altså meromkostninger på

        425.353 kr.

  

Udgifterne til de udvidede åbningstider findes i det eksisterende budget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til nye åbningstider på Herning Kommunes genbrugspladser godkendes,

 

at genbrugspladserne i Ørnhøj og Sørvad gøres ubemandede i år.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg kunne tiltræde indstillingen, dog ikke søndagsåbent fra kl. 8 - 17 på Nederkærgård.

Bilag

  • Notat Åbningstidsanalyse 160303