Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

58. Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. til følgeudgifter i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Herning og Holstebro.

Sagsfremstilling

Følgeudgifterne omfatter etablering af en jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg, samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger.

 

Jordvolden anlægges med en højde på 3 meter og vil derved skabe en visuel og støjdæmpende afskærmning til motorvejen.

 

Ørnhovedvej bliver ført over motorvejen, og Lundagervej, der bliver afbrudt af motorvejen, bliver tilkoblet Ørnhovedvej på vestsiden af motorvejen. Denne tilslutning bliver asfalteret af Vejdirektoratet, men der bliver så et mindre kommunalt vejstykke af Ørnhovedvej, som ønskes asfalteret, da der ellers vil opstå en grusvej mellem 2 asfaltstrækninger.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054 motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter,

 

at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.