Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

78. Perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2017-2020

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-15 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets område til budget 2017-2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 x

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøudvalgets områder til fremlæggelse på budgetkonferencen den 25. april 2016.

 

Forvaltningen anbefaler, at perspektivnotaterne godkendes.

Sagsfremstilling

Præsentation af perspektivnotater for Teknik- og Miljøområdet, som vil indgå i budgetmaterialet til 1. budgetkonference. Perspektivnotaterne indeholder økonomiske, styringsmæssige og faglige fremtidsperspektiver på de enkelte serviceområder med baggrund i de overordnede strateginotater.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at perspektivnotaterne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • SO 09 Vej og Trafik
  • SO 08 Drift og Service
  • SO 07 Genbrug og Affald
  • SO 05 Miljøforanstaltninger
  • SO 04 Grønne områder
  • SO 03 Kommunale Ejendomme