Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

89. Orientering om tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder i 2018

Sagsnr.: 09.00.00-K07-1-19 Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen  

Orientering om tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

 

Kommunen skal iht. tilsynsbekendtgørelsen årligt indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om årets miljøtilsyn, håndhævelser, miljøgodkendelser og brugerbetaling på landbrugs- og virksomhedsområdet. Indberetningen for 2018 viser bl.a., at tilsynsbekendtgørelsens minimumskrav til antal miljøtilsyn er overholdt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tilsynsindberetningen godkendes.

Sagsfremstilling

Resumé af tilsyns- og godkendelsesaktiviteterne i 2018 angives i det følgende, sammen med oplysninger om tilsynskampagnerne i 2018.

 

Hovedparten af data til indberetningen trækkes automatisk fra kommunens eget registreringssystem, GeoEnviron, til DigitalMiljøAdministration (DMA). DMA er et landsdækkende, statsligt system, som kommunen har pligt til at bruge.

 

Landbrug

Der er udført 160 basistilsyn, 55 prioriterede tilsyn, 70 kampagnetilsyn og 45 øvrige tilsyn på landbrug i Herning Kommune. 60 af kampagnetilsynene er udført samtidig med et basis eller prioriteret tilsyn. Tilsynene på landbrug har medført i alt 328 reaktioner, heraf 13 henstillinger, 312 indskærpelser, 0 påbud, 0 forbud samt 3 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 10 miljøgodkendelser og tillæg efter § 16a, 13 tilladelser efter § 16b, 0 revurderinger og behandlet 26 anmeldelser.

 

Virksomheder inkl. dambrug

Der er udført 120 basistilsyn, 30 prioriterede tilsyn, 21 kampagnetilsyn og 23 øvrige tilsyn på virksomheder og dambrug i Herning Kommune. 10 af kampagnetilsynene er udført samtidig med et basis eller prioriteret tilsyn. Tilsynene på virksomhederne har medført i alt 119 reaktioner, heraf 43 henstillinger, 68 indskærpelser, 4 påbud, 2 forbud og 2 politianmeldelser.

 

Der er meddelt 14 miljøgodkendelser og tillæg, 3 revurderinger og behandlet 5 anmeldelser.

 

Tilsynskampagner

Der er gennemført to tilsynskampagner, en med ensilagepladser på landbrug og en med udendørs oplag på affaldsvirksomheder. Afrapporteringen af de to kampagner er vedlagt som bilag, og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tilsynsindberetningen for 2018 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

  • Tilsynsindberetning 2018
  • Tilsynskampagne 2018 Udendørs affaldsoplag på virksomheder
  • Tilsynskampagne 2018 Ensilagepladser på landbrug