Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

96. Gebyropkrævning for byggesagsbehandling af midlertidige arrangementer

Sagsnr.: 02.00.00-P19-70-08 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Gebyropkrævning for byggesagsbehandling af midlertidige arrangementer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

  X                                 

X

 Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet byggesagsgebyr i forbindelse med sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser.

 

Reglerne er nu ændret i forbindelse med Bygningsreglement 2018 (BR18), således at sagsbehandlingen kræver en byggetilladelse og derfor er omfattet af bestemmelser om byggesagsgebyr.

 

Forvaltningen anbefaler at ændre Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning Kommunes gebyrinstruks for byggesagsbehandling opkræves der gebyr efter medgået tid for sagsbehandlingen i forbindelse med en byggetilladelse.

 

Forvaltningen har ikke tidligere opkrævet gebyr i forbindelse sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, da sagsbehandlingen efter de tidligere bygningsreglementer alene krævede en kommunal godkendelse/tilladelse og ikke en egentlig byggetilladelse.

 

Med indførelsen af BR18 er bestemmelserne ændret, således at sagsbehandlingen af midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser, kræver en byggetilladelse.

 

Derved vil sagsbehandlingen være omfattet af gebyrinstruksen for byggesagsbehandling.

 

De fleste midlertidige arrangementer som byfester, festival- og campingpladser drives af frivillige private personer, som bruger deres fritid på at planlægge og stå for sådanne arrangementer. Et byggesagsgebyr for 3-5 timers sagsbehandling, kan påvirke de mindre arrangementers overskud, og dermed motivationen i eksempelvis en borgerforening.

 

Forvaltningen anbefaler, at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at gebyrinstruks for byggesagsbehandling ændres, således at midlertidige konstruktioner og arrangementer som byfester, cirkusforestillinger, festival- og campingpladser friholdes for byggesagsgebyr
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Gebyrinstruks for byggesagsbehandling 2019 - Byggelov 2