Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

93. Navngivning af nyt boligområde ved Spinkebjerg, Gjellerup

Sagsnr.: 05.02.05-G01-2-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde ved Spinkebjerg, Gjellerup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

I henhold til Lokalplan nr. 32.B6.1 udlægges Gjellerupskolens eksisterende boldbaner til bebyggelse. Vejen til det nye boligområde skal derfor navngives.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Spinkebjergparken.

Sagsfremstilling

Der udstykkes 15 grunde i det nye boligområde. Indkørslen til området sker fra boligkvarteret Spinkebjerg, derfor anbefaler forvaltningen, at vejen navngives Spinkebjergparken.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejen navngives Spinkebjergparken.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.