Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Navngivning af ny vej syd for Tavlundparken i Lind

Sagsnr.: 05.02.05-G01-1-19 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af ny vej syd for Tavlundparken i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale udstykning syd for Tavlundparken i Lind er reguleret af lokalplan nr. 61.B12.3. Den udlagte stamvej (G-H) i den nye udstykning skal navngives. Vejen bliver stamvej for boligvej 6 og delområde VI.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejforløbet i den nye udstykning navngives Tavlund Ege.

Sagsfremstilling

Den gennemgående vej gennem hele området er navngivet Tavlund Allé. Til venstre ligger Østerlindparken og til højre Tavlundparken.

Forvaltningen anbefaler, at vejforløbet (G-H), syd for Tavlundparken navngives Tavlund Ege. 

  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vejforløbet (G-H) navngives Tavlund Ege.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.