Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

80. Generel orientering om økonomien på Teknik og Miljø området

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Generel orientering om økonomien på Teknik og Miljø området

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 11. marts 2019 i forbindelse med gennemgangen af perspektivnotaterne til budget 2020, at de gerne vil have en generel orientering om serviceområderne 01 Jordforsyningen, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger og 09 Trafik, herunder udviklingen i driftområdernes økonomi fra 2016 til 2020.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, ud fra de nuværende driftsbudgetter, forberedt en orientering om udviklingen af budgetterne for årene 2016 til 2020 for serviceområderne 01Jordforsyningen, 03 Kommunale Ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger samt og 09 Trafik.

 

Forvaltningen orienterer på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.