Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

71. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Holstebrovej

Sagsnr.: 05.01.02-P20-2-19 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Holstebrovej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat et rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik til renovering af signalanlæg på Holstebrovej.

 

Renoveringen forventes at omfatte de på nedenstående oversigtskort viste kryds.

 

 

 

Renoveringen omfatter udskiftning af styreapparater, etablering af radarstyring samt udskiftning af enkelte lanterner.

 

Signalanlæggene vil køre samordnet i myldretiden, men alle programmer vil blive gennemgået for at opnå en bedre samordning, end der er i dag. Aften og nat vil signalerne blive fuldt ud trafikstyret.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 Renovering af signalanlæg Holstebrovej - 8 kryds.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,836 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223045 02 "Renovering af signalanlæg på Holstebrovej - 8 kryds",

at

anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,836 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.