Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

70. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad

Sagsnr.: 05.12.10-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. afsat til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse afsat 1,683 mio. kr. i 2019.

 

Beløbet foreslås anvendt til opstart af renovering af kantsten, fortove og rendestensbrønde i forbindelse med fornyelse af kloaksystemerne i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad.

 

I Sunds Hovedgade udnyttes muligheden for at etablere cykelsti i begge sider, nu da vejen er gravet op. Det skal desuden bemærkes, at Byplanudvalget har afsat midler til forskønnelse af Sunds Hovedgade.

 

Kloakfornyelsen i Aulum, Sunds og Ørnhøj fortsætter i 2020.

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 Renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,683 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223084 - Renovering af gåder og veje i forbindelse med kloakfornyelse,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 1,683 mio. kr. i 2019 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.