Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

79. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

Sagsnr.: 82.18.00-S00-1-14 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. afsat til kloakseparering i kommunale bygninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten afsat 5,060 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

 

Forbruget og det forventede forbrug fordeler sig således:

 

 

Der vil således blive overført en overskridelse på minimum 0,5 mio. kr. til 2020 og frem. Der er i årene 2020 til 2022 afsat yderligere 5,1 mio. kr. til kloaksepareringer, hvoraf der på nuværende tidspunkt forventes et forbrug i 2020 på ca. 2,7 mio. kr. ud fra den eksisterende planlægning fra Herning Vand og allerede modtagne påbud. Prioritering af yderligere midler til projektet indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2020-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekterne fordeler sig således: 

Sted

Type arbejde

2019 (kr.)

2020 (kr.)

Birktoften

Udførelse

700.000

 

Krudthuset

Udførelse

75.000

 

Aulum Hodsager Skole (Aulum)

Forberedelse og udførelse

35.000

1.000.000

Kastaniegården

Forberedelse og udførelse

25.000

500.000

Lyngen 3

 

40.000

 

Eventyrhaven (Aulum)

Forberedelse og udførelse

25.000

300.000

Snejbjerg Svømmehal

Udføres, når hovedkloakken nødvendiggør det

300.000

 

Sunds Skole

Udførelse

1.250.000

 

Idrætsvej 6 (tennisklub)

Udførelse

25.000

 

Strandvejen 28

Udførelse

150.000

 

Kibæk Skole

Undersøgelse

 

25.000

Ørnhøj (Børnehøjen og skole – mangler hal og plejehjem)

Forberedelse og udførelse

 

900.000

Anslået

 

2.625.000

2.725.000

 

Økonomi

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 kloakseparering i kommunale bygninger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 5,060 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakseparering i kommunale bygninger,

 

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,060 mio. kr. i 2019 inkl. overførsler fra 2018 på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.