Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

65. Midttrafiks trafikplan 2019-2022 - Høringssvar

Sagsnr.: 13.00.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Midttrafiks trafikplan 2019-2022 - Høringssvar

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Ahle Skoubo, Tommy Jonassen

Sagsresume

Midttrafik har fremsendt Trafikplan 2019 - 2022 i høring hos kommunerne i Region Midt, og der foreligger forslag til fælles høringssvar med Holstebro, Struer, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Skive og Viborg Kommuner.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til fælles høringssvar godkendes og at der laves et selvstændigt høringssvar gående på at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet, da det er en centerby i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Midttrafik skal hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, som giver svar på, hvordan Midttrafik ser de kommende års udvikling, herunder hvilke muligheder og udfordringer den kollektive trafik står overfor, og hvordan disse udfordringer håndteres.

 

I den forbindelse har Midttrafik fremsendt Trafikplan 2019 - 2022 i høring.

 

Hovedgrebet i trafikplanen er et midtjysk hovednet, der binder alle byer med flere end 2.000 indbyggere sammen med regionens hovedbyer. Med forslaget til hovednettet vil 79 % af borgerne i Midttrafiks område enten have under 2 km til en hovednetsstrækning eller være dækket af bybusbetjening i regionens hovedbyer. Målet er, at hovednettet og knudepunkterne i dette fremover skal være den stabile grundstamme i det kollektive trafiknet, hvorom den øvrige trafik tilrettelægges.

 

Derudover behandler trafikplanen de forskellige udfordringer, som demografik og geografien i Midttrafiks område giver i fire yderligere afsnit: "Mindre byer og landdistrikter", "Bybusbyer", "Kollektiv trafik i Aarhusområdet" samt et afsnit omkring fremkommelighed i de større byer.

 

Trafikplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe samt en styregruppe hvor kommunerne har været repræsenteret.

 

Hovedpunkterne i det fælles høringssvar er følgende:

  • Udvikling af mobilitetsløsninger i den vestlige del af regionen
  • Hovednettet og fordeling af regional kollektiv trafik i regionen
  • Økonomien i hovednettet - konsekvenser og realisme
  • Implementering og proces

 

Herning Kommune er sidste kommune til at have det fælles høringssvar til politisk behandling. Høringssvaret er blevet godkendt i de andre kommuner og Herning Kommune fremsender derfor det fælles høringssvar til Midttrafik på vegne af de 8 kommuner.

 

Sdr. Felding er ikke en del af hovednettet i trafikplanen, da byen falder for minimumsgrænsen på 2.000 indbyggere, som er kriteriet for at byen er en del af hovednettet. Forvaltningen mener dog, at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet, da det er en centerby i Herning Kommune.

 

Punktet er ikke en del af det fælles høringssvar, da det blev vurderet i høringssvarsgruppen, at det var en ren Herning-sag. Hvis det skal indgives som høringssvar, skal det dermed være som selvstændig kommunal supplement til det fælles høringssvar.

 

Trafikplanen og tilhørende høringsbrev samt det fælles høringssvar er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at de 8 kommuners forslag til fælles høringssvar godkendes.

 

at der udarbejdes et selvstændigt høringssvar gående på, at Sdr. Felding bør være en del af hovednettet.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Høringssvar til Midttrafiks trafikplan
  • Høringsbrev
  • Midttrafik - Trafikplan 2019-2022 Høringsudgave