Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

86. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Der har været afholdt møde i Grønt Råd den 7. marts 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Sagsfremstilling

Der var 3 punkter på dagsordenen:

  • Nyt kommissorium
  • Kommunens naturindsatser 2018
  • Plejeplaner for fredede områder

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Referatet taget til orientering.

Bilag

  • Referat fra Grønt Råd 7. marts 2019