Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

74. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af pavillon v/Qualsholm i Sunds

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af pavillon v/Qualsholm i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for renovering af pavillon v/ Qualsholm (Børneliv) i Sunds.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 513084 Renovering af pavillon v/Qualsholm på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 9. oktober 2018 pkt. 224 250.000 kr. til renovering af pavillon v/Qualsholm.

 

Eksisterende træbeklædning på pavillon var udtjent, og vedligehold var ikke længere rentabel. Al vægbeklædning på hele pavillonbygningen er derfor fjernet, og eksisterende konstruktion er efterisoleret. Herefter er der etableret en ny facadebeklædning, der er udført i vedligeholdelsesfri plader.

 

 

Indgangen før renovering.                                   Indgangen efter renovering

 

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

513084

Renovering af pavillon v/Qualsholm (Børneliv)

250.000

241.150

8.850

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.