Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Godkendelse af anlægsregnskab for faldsikring på skoler

Sagsnr.: 82.07.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for faldsikring på skoler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af faldsikring på skoler.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 301091 Faldsikring på skoler på Serviceområde 03 Kommunal Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 28. april 2015 pkt. 127 631.000 kr. til etablering af faldsikring på skoler. Faldsikringen er udført på bygninger med fladt tag, hvor bygningshøjden er mere end 3,5 meter og er et krav i Arbejdsmiljølovgivningen.

 

Der er udført faldsikring på følgende skoler:

  • Aulum Byskole
  • Brændgårdskolen
  • Herningsholmskolen
  • Sønderager Skole

 

Indenfor samme bevilling er den lovpligtige faldsikring også udført på Lind Plejecenter. Der er her truffet en administrativ beslutning omkring dette, da det kunne indeholdes indenfor den bevilgede anlægssum.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

301091

Faldsikring på skoler

631.000

609.138

21.862

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.