Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

75. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning

Sagsnr.: 82.07.00-P00-1-15 Sagsbehandler: Rene Frahm Jørgensen  

Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udskiftning af vinduer, Markedspladsen 2, Herning.

Koloritten, Hjemmeplejen, Hjælpemiddelenheden, HedeboCentret og Familiecentret har lokaler på Markedspladsen 2.

 

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes. 

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013077 Udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

 

Byrådet bevilgede den 31. oktober 2017 pkt. 247 131.000 kr. til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2 i Herning.

 

Der er i alt udskiftet 16 vinduer i varierende størrelse.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

Bevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

013077

Udskiftning af vinduer

Markedspladsen 2, Herning

131.000

131.773

-773

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2019. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.