Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

90. Temadrøftelse om ændret anvendelse af ejendomme i det åbne land

Sagsnr.: 02.00.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Temadrøftelse om ændret anvendelse af ejendomme i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jesper Leding, Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

På baggrund af politisk ønske er forvaltningen anmodet om at udarbejde en redegørelse med konkrete eksempler på virksomheder, der etableres i det åbne land efter Planlovens § 35, stk. 1, og som efterfølgende får behov for udvidelser, og i nogle tilfælde bliver lokalplanpligtige.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger konkrete eksempler på mødet herunder f.eks. maskinstationer/entreprenørvirksomheder, der ønsker at etablere sig i det åbne land. Der vil desuden være fokus på lovgrundlaget, og seneste ændringer i Planloven, som giver kommunerne muligheder for administrationen af § 35, stk. 1.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.