Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Præsentation af udvalgets opgaveområder

109. Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

110. Orientering om nye vejbelægninger 2018

111. Udbud af brinttankstation

112. Evaluering af forsøg med døgnåbne genbrugspladser i Ørnhøj og Sørvad

113. Forslag til ny strategi for klimatilpasning

114. Renovering af stier i Knudmosen

115. Grønt Regnskab 2017

116. Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

117. Endelig vedtagelse af tillæg 17 for Herning Kommunes spildevandsplan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

118. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, Teknik og Miljø

119. Budget 2019

120. Administrationsgrundlag for tæt/lav bebyggelse i Herning Kommune

121. Laulundgade 3, Herning - Opførelse af etageboliger

122. Navngivning af nyt boligområde i Sunds

123. Meddelelser