Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Præsentation af udvalgets opgaveområder

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet veje, trafik og byggemodning ved afdelingsleder Tommy Jonassen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Præsentantionen taget til orientering.