Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

115. Grønt Regnskab 2017

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, som består af Grønt Overblik samt en række temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater, gode historier og aktiviteter, som behandles politisk og offentliggøres årligt inden sommerferien. Temarapporter er mindre fagrapporter for de enkelte områder, som udgør basis for sammenfatningen i Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og kommunen som geografisk område – herunder borgere og erhvervsliv.

 

Forvaltningen anbefaler, at  Grønt Overblik 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Overblikket fortæller primært de gode historier og giver et overblik over udviklingen. Grønt Overblik kan ses på Herning Kommunes hjemmeside, men kan printes i et mindre oplag, hvis det ønskes.

 

Af særlig relevante historier og indsatser fra 2017 kan nævnes:

 

Fald i partikeluddeling fra transport på trods af flere kørte kilometer

Det skyldes sandsynligvis, at der kører færre lastbiler på vejene, og at selv om antallet af personbiler er øget, er motorerne blevet bedre og udleder mindre. Grunden til at der er færre lastbiler er ikke mindre godstransport, men snarere det færre antal lastbiler og flere modulvogntog, som effektiviserer godstransporten.

 

Landsbyenergi Herning - et treårigt samarbejdsprojekt

Da byrådet vedtog kommunens energistrategi i 2016, besluttede man efterfølgende at starte et lokalt energiprojekt. Projektet ”Landsbyenergi Herning” startede medio 2017 i samarbejde med landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet og med Scanenergi som projektets fagpartner. ”Landsbyenergi Herning” skal inspirere borgerne til at energirenovere, spare energi og måske skifte deres oliefyr ud. Projektet er godt i gang med et meget fint samarbejde med borgerforeningerne i de fire landsbyer. Mere end 20 familier har fået eller er skrevet op til energitjek, og der har været afholdt stormøde og en lokal energimesse i Skarrild i foråret 2018.

 

 

God arealudnyttelse og bedre indskoling

Mange skoler har fællesarealer, der står tomme om morgenen og om eftermiddagen, og SFO´erne er tomme midt på dagen. Det koster penge, el, varme og CO2. Der hvor man har optimeret arealudnyttelsen er SFOer derfor rykket ind på skolen og børnehaven er flere steder rykket ind i de tidligere SFO-lokaler, som er blevet nyrenoveret.

 

Temarapporter 2017 bliver udarbejdet for de forskellige områder. Flere af rapporterne udarbejdes tværfaglig. Rapporterne er ud over at danne baggrund for Grønt Overblik, et redskab for fagområderne til at arbejde bedst muligt for målopfyldelse på baggrund af status og udvikling. Flere rapporter bruges af afdelingerne som en årsberetning, eller for DRIFTS vedkommende en miljøledelsesrapport. Temarapporterne er mere nuancerede og dybtgående end Grønt Overblik.

Temarapporterne er op til politisk godkendelse tilgængelige på intra: På tværs / Koncerninfo / Grøn kommune.

Efter politisk godkendelse vil temarapporterne være tilgængelige via kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2017 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Grønt overblik 2017 Final low