Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Navngivning af nyt boligområde i Sunds

Sagsnr.: 05.02.05-G01-3-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Boligområdet er en privat udstykning, der omfatter 6 grunde på hjørnet af Øster Linåvej og Skivevej i Sunds.

Da området får indkørsel fra Øster Linåvej, skal det have sit eget vejnavn.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Søhaven. 

Sagsfremstilling

Alle veje i området omkring udstykningen har navne der starter med Sø.

I samarbejde med den private udstykker foreslår forvaltningen, at vejen navngives Søhaven.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye vej navngives Søhaven.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.